RODO

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych
Zakład Przetwórstwa Mięsnego Wojciech Zieliński i Spółka s.j., 82-500 Kwidzyn,ul. Żwirowa 2B.

Państwa dane są nam potrzebne:
– W celu wykonania wiążącej Nas umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
– W celu oferowania Państwu bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług naszej firmy, o ile wyraziliście na to zgodę ( podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
– W celu przesyłania Państwu informacji handlowych drogą elektroniczną lub telefoniczną, o ile wyraziliście na to zgodę ( podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
– W celu podniesienia bezpieczeństwa i rzetelności obsługi klientów (art. 6 ust. 1 pkt f. RODO) odnośnie danych utrwalonych w trakcie rozmów telefonicznych.
– Zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa pracowników, osób oraz mienia (art. 6 ust. 1 pkt f. RODO) odnośnie danych utrwalonych przy pomocy monitoringu wizyjnego

Jakie Państwa dane przetwarzamy:
– Dane, które podaliście nam Państwo w związku z realizacją umowy lub w trakcie negocjacji poprzedzających ich zawarcie,
– Inne dane otrzymane od Państwa za Państwa zgodą,
– Dane identyfikacyjne przetwarzane przez organy publiczne (KRS, CEiDG, inne publiczne rejestry) – czyli uzyskane z innego źródła.

Komu przekazywane są Państwa dane osobowe?
Z uwagi na konieczność zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Spółki Państwa dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom podmiotów: kancelarii prawnej, firmie IT, agencji reklamowej, biegłemu rewidentowi, firmie prowadzącej usługi księgowe.

Jak długo przechowywane są Państwa dane?
Państwa dane osobowe przechowane są przez okres wymagany przepisami prawa,a w przypadku braku przepisów prawa określających niezbędnych okres przetwarzania danych – przez okres przedawnienia roszczeń wynikających ze stosunku prawnego na podstawie, którego przekazano dane osobowe.

Zapisy z systemów nagrywania rozmów telefonicznych oraz monitoringu wizyjnego przechowywane będą w zależności od wielkości zapisanych danych – do nadpisania danych, nie dłużej niż 3 miesiące od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagranie stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów nagrania zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.

W przypadku udzielania zgody ma przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub na potrzeby marketingu bezpośredniego, Państwa dane przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie do tych celów.

Jakie mają Państwo prawa w związku ze swoimi danymi osobowymi?
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Informujemy również, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nad¬zorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.

Czy podawanie danych osobowych jest konieczne?
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne jednak konieczne :
– w celu prowadzenia negocjacji poprzedzających zawarcie umowy oraz na potrzeby realizacji umowy,
– w celu wstępu na teren przedsiębiorstwa ( w zakresie danych z monitoringu wizyjnego)

Nie przekazujemy Państwa danych poza kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Na podstawie przekazanych przez Państwa danych osobowych nie dochodzi do pro-filowania.